In Nederland is er de uiteindelijke mogelijkheid om bij wijze van maatregel in vreemdelingenbewaring te worden geplaatst. Dit kan in drie detentiecentra, namelijk in Soesterberg, Rotterdam en Badhoevedorp.

Voordat een dergelijke zware maatregel van vrijheidsontneming aan iemand wordt opgelegd, moet eerst worden beoordeeld of er sprake kan zijn van het opleggen van een lichter middel, bijvoorbeeld met een borgstelling.

Als de maatregel wordt opgelegd, moet deze door de rechtbank worden getoetst op een zitting. Hierna wordt er met regelmaat opnieuw aan de rechtbank verzocht om de maatregel nader te beoordelen, bijvoorbeeld als er geen zicht op uitzetting meer is. Dat gebeurt dan door middel van het instellen van een vervolgberoep. Verder kan er ook door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie zelf, waar de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) onder vallen, worden besloten om de maatregel op een gegeven moment te beëindigen.

Bij de hiervoor genoemde zaken kunt u altijd contact opnemen met Advocatenkantoor Drenth & Senczuk.