• Vreemdelingenrecht asiel
  • Vreemdelingenrecht regulier: naturalisatie, het verkrijgen van een verblijfsvergunning, het verkrijgen van een tewerkstellingsvergunning (TWS), ongewenstverklaring/inreisverbod, terugkeerbesluit en vreemdelingenbewaring/grensdetentie
  • Strafrecht
  • Jeugd(straf)recht
  • Familierecht: enkel ondertoezichtstelling (OTS) en uithuisplaatsing (UHP)