Bij Advocatenkantoor Denth & Senczuk kan er voor u verzet worden aangetekend tegen een ontvangen strafbeschikking.

In het geval van een strafbeschikking, kan er binnen 14 dagen hiertegen verzet worden aangetekend nadat de beschikking is uitgereikt of bekendgemaakt. Dit verzet is niet meer mogelijk als de beschikking is betaald of als er afstand is gedaan om verzet aan te kunnen tekenen.

Als er geen verzet wordt aangetekend, zal het feit waarvoor de strafbeschikking is opgelegd als onherroepelijk vast komen te staan op het Uittreksel Justitiële Documentatie (strafblad). Daarmee kan het verkrijgen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) in de toekomst een probleem worden. Het indienen van verzet kan niet alleen dienen als het feit wordt betwist, maar ook als de straf te hoog is of volgens de beschikking een onjuiste straf is opgelegd.

Bij de hiervoor genoemde zaken kunt u altijd contact opnemen met Advocatenkantoor Drenth & Senczuk.