Mr. Drenth is in 2005 als advocaat beëdigd en heeft een ruime ervaring in de behandeling van vreemdelingenzaken en strafzaken. In de praktijk van mr. Drenth ligt het accent op regulier vreemdelingenrecht en asielrecht. Binnen de reguliere vreemdelingenpraktijk behandelt mr. Drenth alle zaken, zowel over naturalisatie, het verkrijgen van een verblijfsvergunning, de intrekking van een verblijfsvergunning als vreemdelingenbewaring. Daarnaast behandelt mr. Drenth ook strafzaken, met de nadruk op de behandeling van lichtere vergrijpen en bij vervolging van een vreemdeling met valse (identiteits)documenten, met een inreisverbod of ongewenstverklaring (artikel 197 wetboek van strafrecht).

Mr. Drenth is toegetreden tot de Specialisten Vereniging Migratierecht Advocaten (SVMA) en tot de Vereniging Asieladvocaten en -Juristen Nederland (VAJN). Daarbij is mr. Drenth aangesloten bij de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken (WRV) en bij de Stichting Opleidingen Strafrecht Advocatuur Midden-Nederland.

In het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) heeft mr. Drenth zich voor het rechtsgebied strafrecht geregistreerd, hetgeen betekent dat hij elk kalenderjaar volgens de normen van de NOvA tien opleidingspunten dient te behalen op dit geregistreerd rechtsgebied.