Alle mogelijke problemen bij een vergunning, zoals een intrekking daarvan, worden bij Advocatenkantoor Drenth & Senczuk behandeld.

Bij een verblijfsvergunning ‘regulier’ gaat het om een vergunning die niet valt onder het verkrijgen van een eigen asielvergunning. Een reguliere vergunning kan worden verkregen voor verschillende verblijfsdoelen, zoals:

 • Verblijf bij echtgenoot/echtgenote, geregistreerd partner of ongehuwd partner
 • Verblijf voor een minderjarig kind of adoptiekind
 • Verblijf voor ouders of pleegkind bij een minderjarige met een asielvergunning
 • Verblijf bij een houder van een medische verblijfsvergunning
 • Verblijf op grond van artikel 8 Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM), op grond van familieleven als er geen ander verblijfsdoel van toepassing kan zijn
 • Verblijf om te studeren, als kennismigrant, wetenschappelijk onderzoeker of hoogopgeleide op zoek naar werk
 • Verblijf als au pair
 • Verblijf op religieuze of op levensbeschouwelijke grond
 • Verblijf als vermogende vreemdeling
 • Verblijf om medische reden, middels een vergunning, of middels uitstel van vertrek (artikel 64 Vw 2000), ook eventueel voor gezinsleden
 • Verblijf door buitenschuld
 • Verblijf bij wedertoelating
 • Inschrijving als burger van de Europese Unie, bij arbeid in loondienst, als zelfstandige, studie, gezins- of familielid van een burger van de unie, of een andere reden, mits er voldoende middelen van bestaan aanwezig zijn
 • Aanvraag voor een verblijfsvergunning in verband met een verdrag tussen de Europese Unie en Turkije, voor een werknemer, zelfstandige, of afhankelijk familielid/gezinslid, kennismigrant, of wetenschappelijk onderzoeker
 • Verblijf op grond van een visum, voor kort verblijf (90 dagen)

Bij de hiervoor genoemde zaken kunt u altijd contact opnemen met Advocatenkantoor Drenth & Senczuk.