Alle advocaten bij Advocatenkantoor Drenth & Senczuk hebben ruime proceservaring bij:

  • het Openbaar Ministerie (OM)
  • de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
  • de rechtbank (beroep)
  • de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State in Den Haag (hoger beroep)
  • de Centrale Raad van Beroep in Utrecht (hoger beroep)
  • het gerechtshof (hoger beroep)
  • de Hoge Raad in Den Haag (cassatie)

Naast de hiervoor vermelde Nederlandse instanties zijn de advocaten ook thuis in procedures bij:

  • het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) in Straatsburg
  • het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU) in Luxemburg

Alle advocaten bij Advocatenkantoor Drenth & Senczuk hebben niet alleen veel proceservaring, daar waar mogelijk geven zij ook advies in en bij iedere zaak. Zo kan een oplossing voor bijvoorbeeld een ingetrokken verblijfsvergunning liggen in het herstellen van die verblijfsvergunning, maar kan het ook zijn dat een ander verblijfsdoel van toepassing is.

Voor de aangesloten (specialisatie)verenigingen en stichtingen bij de betreffende advocaat, wordt verwezen naar ‘Organisaties’ van deze website.