Bij naturalisatie kan het Nederlanderschap worden verkregen. Dit kan ook in een snellere procedure door middel van optie. Naast de naturalisatieprocedure en de optieprocedure is er nog een derde mogelijkheid om officieel het Nederlanderschap te verkrijgen. Het Nederlanderschap kan namelijk worden vastgesteld via een aparte procedure. De naturalisatieprocedure of optieprocedure zijn dan niet meer nodig.

Bij een aanvraag tot naturalisatie zal de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) verlangen dat een origineel en authentiek bewijsstuk voor de identiteit en nationaliteit wordt overgelegd door middel van een gelegaliseerde geboorteakte en een paspoort. Daarbij beschikt de IND over een Bureau Documenten om de authenticiteit van deze bewijsstukken te onderzoeken. Hierbij kan het gebeuren dat een paspoort of geboorteakte als vals wordt bestempeld. Bij het ontbreken van een dergelijk authentiek bewijsstuk zal de aanvraag voor de naturalisatie doorgaans worden afgewezen, tenzij een geslaagd beroep op bewijsnood kan worden gedaan.

Bij de hiervoor genoemde zaken kunt u altijd contact opnemen met Advocatenkantoor Drenth & Senczuk.