De Advocaten van Advocatenkantoor Drenth & Senczuk werken geheel zelfstandig en zij zijn in de uitvoering daarvan niet afhankelijk van de overheid waartegen zij optreden in iedere zaak. Dit is van belang, aangezien de meeste zaken binnen het kantoor tegen de overheid lopen.

In geval van overheidsfinanciering van de advocaatkosten is er wel een verbinding met de overheid, namelijk met de Raad voor Rechtsbijstand. Dit is wel een andere overheid dan die waartegen een behandelende zaak zich doorgaans richt. Dit geldt ook voor en Het Juridisch Loket.

Verder kan iedere advocaat van Advocatenkantoor Drenth & Senczuk zich verbinden met specialistische organisaties voor een goede uitoefening en ondersteuning van zijn van praktijk. Deze organisaties kunnen zowel overheidsorganisaties zijn, als particuliere organisaties. Dit zijn:

– Stichting Opleidingen Strafrecht Advocatuur Midden-Nederland
– Specialisten Vereniging Migratierecht Advocaten (SVMA): http://www.svma.nl/
– Vereniging Asieladvocaten en -Juristen Nederland (VAJN): http://www.vajn.org/
– Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken (WRV): http://www.stichtingmigratierecht.nl/
– Stichting Vluchtelingenwerk Nederland: http://www.vluchtelingenwerk.nl/