Een arbeidsinspecteur van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) kan aan een bedrijf een boete opleggen bij een overtreding van de Wet arbeid vreemdelingen (WAV), de Arbeidstijdenwet, de Arbeidsomstandighedenwet en de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag.

Een overtreding van de WAV kan bijvoorbeeld gebeuren als een werknemer arbeid verricht zonder tewerkstellingsvergunning (TWV). Boetes kunnen hierbij oplopen tot tienduizenden euro’s.

Verder kunnen er problemen zijn bij het weigeren van een tewerkstellingsvergunning aan een bedrijf, bijvoorbeeld indien de werkgever niet voldoende inspanningen heeft verricht om de arbeidsplaats door zogenaamd ‘prioriteitsgenietend’ op de arbeidsmarkt beschikbaar aanbod te vervullen. Er zijn nog meer wettelijke weigeringsgronden, zoals bijvoorbeeld het niet in acht nemen van een beperking waaronder een eerdere vergunning was verleend.

Bij de hiervoor genoemde zaken kunt u altijd contact opnemen met Advocatenkantoor Drenth & Senczuk.