Mr. Senczuk is in 2001 als advocaat beëdigd en heeft een ruime ervaring in de behandeling van strafzaken en vreemdelingenzaken. In de praktijk van mr. Senczuk ligt het accent op strafrecht en asielrecht. De strafpraktijk oefent mr. Senczuk in de breedste zin van het woord uit en daarin staat hij ook minderjarigen bij die worden verdacht van een strafbaar feit. Ondertoezichtstellingen en uithuisplaatsingen worden ook door hem behandeld, ook eventueel gesloten uithuisplaatsingen. Verder behandelt mr. Senczuk naast asielzaken ook reguliere vreemdelingenzaken zoals zaken met betrekking tot een terugkeerbesluit, inreisverbod, intrekking van een verblijfsvergunning en vreemdelingenbewaring.

Mr. Senczuk is aangesloten bij de Stichting Opleidingen Strafrecht Advocatuur Midden-Nederland en bij Stichting Vluchtelingenwerk Nederland.

In het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) heeft mr. Senczuk zich voor het rechtsgebied strafrecht geregistreerd, hetgeen betekent dat hij elk kalenderjaar volgens de normen van de NOvA tien opleidingspunten dient te behalen op dit geregistreerd rechtsgebied.