Alle asielzaken worden Advocatenkantoor Drenth & Senczuk in behandeling genomen, waarvoor eerst aanmelding in een aanmeldcentrum is vereist (AC). Dit kan zijn het AC Ter Apel, Schiphol, Den Bosch of Zevenaar. Daarnaast zijn er overigens vanwege de verhoogde instroom van asielzoekers nog extra AC locaties geopend. De rechtsbijstand vindt voornamelijk vanuit een AC plaats. Bij een asielaanvraag kan er door de Immigratie- en Naturalisatiedienst worden bepaald dat een ander land in Europa verantwoordelijk is voor de asielaanvraag. Dit wordt een ‘Dublinzaak’ genoemd, omdat de regels hiervoor destijds door de Europese landen in Dublin (Ierland) zijn afgesproken.

Een asielvergunning kan worden afgewezen, zeker in het geval iemand niet afkomstig is uit Syrië of Eritrea. Bij een afwijzing heeft de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) in een voorkomend geval de mogelijkheid om te bepalen dat iemand zich schuldig heeft gemaakt aan oorlogsmisdaden. Daarbij kan iemand een zogenaamde ‘1F-status’ krijgen. 1F staat voor het toepasselijke artikel artikel 1F van het Vluchtelingenverdrag. Na deze status is het niet mogelijk om een verdere verblijfsvergunning te verkrijgen, ook niet een reguliere vergunning. We is het mogelijk dat wordt bepaald dat iemand niet kan worden uitgezet vanwege een dreigende schending van artikel 3 EVRM bij en na een uitzetting.

Bij de hiervoor genoemde zaken kunt u altijd contact opnemen met Advocatenkantoor Drenth & Senczuk.