Advocatenkantoor Drenth & Senczuk

Gespecialiseerd in strafrecht en vreemdelingenrecht (en asielrecht)!

Advocatenkantoor Drenth & Senczuk

Gespecialiseerd in strafrecht en vreemdelingenrecht (en asielrecht)!

Over ons

Als u een probleem heeft binnen het strafrecht of het vreemdelingenrecht (en asielrecht) dan kunt u daarvoor terecht bij Advocatenkantoor Drenth & Senczuk. Voor direct telefonisch contact kunt u de volgende directe telefoonnummers gebruiken, de door u gekozen advocaat staat u dan graag te woord:

  1. V. Senczuk: 06 2206 9901, per email: senczuk@drenth-senczuk.nl
  2. H. Drenth: 06 3067 5753, per email: drenth@drenth-senczuk.nl

Voor nadere informatie over de gewenste advocaat kunt u de website verder raadplegen via 'Contact'.

Advocatenkantoor Drenth & Senczuk is als kostenmaatschap opgericht in 2013 door mr. Drenth en mr. Senczuk. Zij zijn elk afzonderlijk voor eigen rekening en risico werkzaam en bestaan uit twee eenmanszaken, respectievelijk Advocatenkantoor H. Drenth, KVK 58455558 en BTW NL001714674B28, en Advocatenkantoor Senczuk, KVK 30282898 en BTW NL001817153B90. Beide advocaten heb ook daarvoor al vele jaren ervaring binnen het strafrecht en het vreemdelingenrecht. Zowel particulieren als bedrijven kunnen bij het kantoor terecht voor advies en waar nodig ook voor verdere procedurele rechtsbijstand bij problemen met de overheid.

Bij de hiervoor genoemde overheid in vreemdelingenzaken gaat het onder meer om de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en de Dienst Terugkeer en Vertrek (DTV). Hiervan kunt u een besluit hebben ontvangen waarmee u het niet eens bent. Het kan ook gaan om de Arbeidsinspectie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). In strafzaken kunt u te maken krijgen met het Openbaar Ministerie (OM), bijvoorbeeld als u een dagvaarding ontvangt of een oproeping voor een zogeheten TOM-zitting (Taakstraf Openbaar Ministerie).

Rechtsbijstand binnen Advocatenkantoor Drenth & Senczuk kan op betalende basis worden verleend. Als u een rechtsbijstandsverzekering heeft afgesloten, is het wel belangrijk dat u eerst contact opneemt met uw rechtsbijstandsverzekeraar om af te stemmen in hoeverre uw toekomstige advocaatkosten in uw geval werkelijk zijn verzekerd. Het kantoor biedt ook de mogelijkheid voor rechtsbijstand op basis van overheidsfinanciering via de Raad voor Rechtsbijstand (zie ‘Organisaties’). Bij het aannemen van een zaak wordt eerst bekeken of deze financiering inhoudelijk en financieel haalbaar is. In elk geval zijn alle werkzame advocaten binnen Advocatenkantoor Drenth & Senczuk bij de Raad voor Rechtsbijstand ingeschreven om bevoegd zaken te kunnen behandelen in de rechtsgebieden strafrecht, vreemdelingenrecht en asielrecht. Via Het Juridisch Loket (zie ‘Organisaties’) kunt u zich eventueel laten doorverwijzen.

Het kantoor is gesitueerd in de binnenstad van Utrecht, in een zijstraat van de Kromme Nieuwegracht, alsmede een zijstraat van de Nobelstraat, tussen Janskerkhof en de Stadsschouwburg in. Om het kantoor te bereiken, kunt u onder 'Contact' de routebeschrijving raadplegen.

Mr. V. Senczuk

Mr. Senczuk is in 2001 als advocaat beëdigd en heeft een ruime ervaring in de behandeling van strafzaken en vreemdelingenzaken. In de praktijk van mr. Senczuk ligt het accent op strafrecht en asielrecht. De strafpraktijk oefent mr. Senczuk in de breedste zin van het woord uit en daarin staat hij ook minderjarigen bij die worden verdacht van een strafbaar feit. Ondertoezichtstellingen en uithuisplaatsingen worden ook door hem behandeld, ook eventueel gesloten uithuisplaatsingen. Verder behandelt mr. Senczuk naast asielzaken ook reguliere vreemdelingenzaken zoals zaken met betrekking tot een terugkeerbesluit, inreisverbod, intrekking van een verblijfsvergunning en vreemdelingenbewaring.

Lees meer

Mr. H. Drenth

Mr. Drenth is in 2005 als advocaat beëdigd en heeft een ruime ervaring in de behandeling van vreemdelingenzaken en strafzaken. In de praktijk van mr. Drenth ligt het accent op regulier vreemdelingenrecht en asielrecht. Binnen de reguliere vreemdelingenpraktijk behandelt mr. Drenth alle zaken, zowel over naturalisatie, het verkrijgen van een verblijfsvergunning, de intrekking van een verblijfsvergunning als vreemdelingenbewaring. Daarnaast behandelt mr. Drenth ook strafzaken, met de nadruk op de behandeling van lichtere vergrijpen en bij vervolging van een vreemdeling met valse (identiteits)documenten, met een inreisverbod of ongewenstverklaring (artikel 197 wetboek van strafrecht).

Lees meer