Binnen het strafrecht worden door Advocatenkantoor Drenth & Senczuk alle zaken behandeld, ook voor minderjarigen.

Een zaak begint bij een verdenking en eventueel een aanhouding. Op het politiebureau kan worden bepaald dat een verdachte in verzekering wordt gesteld waarmee die enkele dagen op het politiebureau moet blijven. Daarna kan een  voorgeleiding volgen bij een Rechter-Commissaris, die de aanhouding en het verloop kan beoordelen en die ook kan bepalen of iemand in voorlopige hechtenis langer moet blijven vast zitten. Die hechtenis kan later door een Raadkamer van de rechtbank opnieuw worden beoordeeld. Uiteindelijk volgt de behandeling op een zitting, bijvoorbeeld bij een Politierechter of een Meervoudige Kamer, ofwel met drie rechters in plaats van één.

Voor een zitting ontvangt een verdachte eerst een dagvaarding. Hierop staan de door het Openbaar Ministerie (OM) ten laste gelegde feiten. Met een dagvaarding kan direct contact worden opgenomen met een advocaat, zodat die het dossier kan opvragen dit op eventuele onderzoekswensen, zoals het horen van getuigen, kan bestuderen.

Een verdenking kan gebaseerd zijn op een overtreding of misdrijf volgens het Wetboek van Strafrecht, alsook volgens een bijzondere wet als de Wet Wapens en Munitie, de Opiumwet of de Wegenverkeerswet.

Verder kan een zaak worden behandeld bij het OM op een TOM-zitting, of wel een Taakstraf Openbaar Ministerie zitting. Bij minderjarigen heet dit een Oproeping Ter Parkette (OTP). De Officier van Justitie kan dan als aanklager een transactievoorstel doen, zodat de zaak daarmee niet voor de rechter komt. Het voorstel kan een geldboete inhouden of een strafbeschikking. Als u het hiermee niet eens bent en u niet wenst dat het feit op uw strafblad (Justitiële Documentatie) komt te staan, dan kan er binnen een bepaalde termijn verzet worden ingesteld.

Verder kan bij Advocatenkantoor Denth & Senczuk worden bekeken of klachtzaken in behandeling kunnen worden genomen betreffende een Penitentiaire Inrichting, een Detentiecentrum of de politie.

Een bijzondere samenloop tussen het strafrecht en het vreemdelingenrecht vormt de vervolging rond illegaliteit. Deze vervolging kan als overtreding, maar ook als misdrijf worden bestraft. Met name als het gaat om een vervolging als ongewenst vreemdeling of als vreemdeling met een (zwaar) inreisverbod kan het OM op grond van artikel 197 Wetboek van Strafrecht tot vervolging overgaan.

Bij de hiervoor genoemde zaken kunt u altijd contact opnemen met Advocatenkantoor Drenth & Senczuk.